SS - zewrzyjcie szeregi

SS - zewrzyjcie szeregi
Loading the player ...
Tytuł pełny: NRF. SS - zewrzyjcie szeregi. Pogrzeb gen. SS Seppa Dietricha w Ludwigsburgu
Data wydania: 1966-05-20
Kategorie tematyczne: wydarzenia, polityka, historia
opis filmu
O filmie

Migawki z pogrzebu generała SS Josefa Dietricha. Kondukt żałobny. Trumna okryta sztandarem SS. Dietrich i Hitler - zdjęcia archiwalne. Uczestnicy pogrzebu. Zdjęcia z „Paris Match”.

Komentarz: Jerzy Kasprzycki
Opracowanie dźwiękowe: Ryszard Sulewski
Numer tematu: 3-4
Osoba: Josef Dietrich (SS-Oberstgruppenführer, generał pułkownik Waffen-SS), Adolf Hitler (niemiecki polityk, kanclerz III Rzeszy), Heinrich Himmler (niemiecki polityk, Reichsführer SS)
Zdarzenie: pogrzeb gen. Josefa Dietricha
Czas akcji: 1939-1945, 1966
Miejsce akcji: Ludwigsburg
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Opis sekwencji
00:00:00:00Napis: „SS zewrzyjcie szeregi”. W tle maszerujący dyrygent z orkiestrą dętą. Pogrzeb Dietricha.
00:00:04:01Orkiestra dęta w kondukcie żałobnym.
00:00:11:22Niesienie wieńców i orderów zmarłego. Mężczyźni z przypiętymi Krzyżami Żelaznymi w kondukcie. Okryta sztandarem SS trumna.
00:00:28:20Zdjęcia archiwalne. Adolf Hitler witający się z gen. Dietrichem, obok Heinrich Himmler. Hitler wręczający Dietrichowi odznaczenie.
00:00:48:19Kondukt pogrzebowy. Tłum.
00:01:10:00Zdjęcia z „Paris Match”: śpiewający byli SS-mani. Zbliżenie Krzyża Żelaznego na szyi mężczyzny.
zwiń zakładkę
tekst lektorski

Wzruszająca, wyciskająca łzy z oczu uroczystość pogrzebowa w Ludwigsburgu w Niemczech Zachodnich. 5 tysięcy najwierniejszych przyjaciół i współpracowników zmarłego przybyło tu, aby oddać mu ostatni hołd. Trumna okryta sztandarem, któremu tak ofiarnie służył Sepp Dietrich, generał SS Sepp Dietrich, pupilek samego Hitlera. Za kampanię w Polsce, za pacyfikację Ukrainy, za okrucieństwa w Normandii... Żałobnicy, którzy przybyli na pogrzeb zbrodniarza wojennego, to sama elita formacji SS. Ten demonstracyjny zjazd hitlerowców odbył się za zgodą władz w kraju, którego przywódcy twierdzą, że pragną tylko pokoju i przyjaźni z sąsiadami. Tytułem „ SS – zewrzyjcie szeregi" opatrzył ten fotoreportaż francuski tygodnik „Paris Match". Trudno uwierzyć w dobrą wolę, gdy znów rozbrzmiewa hitlerowska pieśń bojowa.

zwiń zakładkę
zwiń zakładkę