similar to: Po��wi��cenie fregaty ���Dar Pomorza��� w Gdyni