similar to: Pierwszy zjazd przewodnicz��cych Obozu Zjednoczenia Narodowego