similar to: Delegacja ��l��skiego Towarzystwa Ogrod��w Dzia��kowych u ministra pracy