similar to: Manewry floty italskiej. Na wodach Morza ��r��dziemnego