similar to: Kto mia�� zrzuci�� syrenk�� do Wis��y?