similar to: Kraków. Konkurs zespołów świetlicowych