similar to: Nowy Jork. Przedstawienie cyrkowe urz��dzone w szpitalu dla dzieci.