similar to: Kongres Eucharystyczny w czasie Dni Morza w Gdyni