similar to: G��rskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podczas ��wicze��