similar to: Czechosłowacja. Testowanie radiotelefonów.