similar to: Czechos��owacja. Bu��garscy plastycy w Pradze