similar to: Nar��d egipski walczy o niepodleg��o����