similar to: Narodowa Po��yczka Rozwoju Si�� Polski