similar to: Czechos��owacja. Kombinat im. Gottwalda