similar to: Czyn pierwszomajowy dzieci TPD na ��oliborzu