similar to: Czyn pierwszomajowy spo��ecze��stwa radomskiego