similar to: Warszawa. Wiec solidarno��ci z Grecj��