similar to: Mi��dzynarodowe mistrzostwa szybowcowe