similar to: Gazownia w Warszawie wykonuje zobowi��zania