similar to: Ciechan��w. Uroczysto���� ku czci Nowotki