similar to: NRD. Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego