similar to: ���Express Wieczorny��� przekazuje bibliotek��