similar to: Prezydent i premier w��r��d robotnik��w