similar to: ��wiczenia koni do pracy w zaprz��gach wojskowych