similar to: Delegacja policji i ��andarmerii w��gierskiej w Warszawie