similar to: Wyst��py go��cinne ch��ru ���Palesztrina��� w Warszawie