Akademia Polskiego Filmu

Akademia Polskiego Filmu

Akademia Polskiego Filmu to dwuletni kurs historii polskiego filmu fabularnego na poziomie akademickim. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, składają się z godzinnych wykładów, projekcji filmów i spotkań z twórcami. „Program Akademii, składający się z ponad stu tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą ich wyboru były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych. […] Akademia Polskiego Filmu uzupełnia humanistyczne programy wyższych uczelni, jednocześnie pełniąc funkcję wolnej wszechnicy. Otwiera się przed tymi wszystkimi, którzy chcieliby scalić i pogłębić historyczną wiedzę o rodzimym filmie” – napisał dr Rafał Marszałek, konsultant naukowy Akademii. Pierwsze zajęcia odbyły się w Warszawie w kinie Kultura 7 października 2009 roku. W kolejnych latach powstawały filie: w Łodzi, Kielcach, Krakowie i Wrocławiu.

Obecnie w zajęciach Akademii uczestniczy około 2000 osób rocznie. Wykładowcami Akademii są profesorowie i doktorzy z uniwersytetów z całej Polski, m.in. prof. Barbara Gierszewska, prof. Alicja Helman, prof. Małgorzata Hendrykowska, prof. Tadeusz Lubelski, prof. Mirosław Przylipiak, prof. Andrzej Werner, prof. Piotr Zwierzchowski, dr hab. Alina Madej, dr Iwona Kurz, dr Paulina Kwiatkowska, dr Piotr Kletowski, dr Marcin Maron, dr Rafał Marszałek. Akademia Polskiego Filmu została stworzona przede wszystkim z myślą o studentach. Wykłady Akademii są uznawane za zajęcia fakultatywne przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Szkołę Filmową w Łodzi, Wyższą Szkołę Sztuki i Projektowania w Łodzi, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krakowską Akademię im. A. Frycza-Modrzewskiego, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Dolnośląską Szkołę Wyższą i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Studenci mogą zaliczać każdy semestr na ocenę i otrzymują punkty ECTS. Akademia otwarta jest również dla wolnych słuchaczy.Akademia Polskiego Filmu powstała z inicjatywy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który jest głównym organizatorem projektu. W Warszawie i Łodzi Akademię organizuje Stowarzyszenie Filmowców Polskich, w Kielcach - Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego, w Krakowie - Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, a we Wrocławiu - Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.

 

Głównym partnerem Akademii jest Filmoteka Narodowa. Partnerami są: SF Kadr, SF Tor, SF Zebra, TVP, WFDiF, Kino RP.

 

 

 

 

Na stronie Akademii znaleźć można opisane i posegregowane tematycznie wideo z wykładami najwybitniejszych polskich filmoznawców, wywiady z reżyserami, operatorami i aktorami, artykuły z „Kwartalnika Filmowego” i miesięcznika „Kino”, plakaty, fotosy i werki z planów, recenzje z epoki, cytaty z prasy, fragmenty scenariuszy i wiele innych materiałów.

Każdy film z programu Akademii ma swoją podstronę, a na niej: opis treści, czołówkę, fragment filmu, wykłady wideo, wywiady z twórcami, cytaty z prasy, artykuły z czasopism filmowych, plakat i fotosy. Podobne informacje i materiały znaleźć można na temat twórczości polskich reżyserów i aktorów. W przygotowaniu są strony poświęcone scenarzystom i operatorom filmowym, a także strona o historii kina polskiego  – wielogłosowa opowieść różnych filmoznawców, z których każdy przedstawia swoją własną interpretację, swój punkt widzenia na dzieje rodzimego kina, często polemiczny w stosunku do innych opracowań.

Strona została stworzona zarówno z myślą o studentach Akademii, którzy będą przygotowywać się do egzaminu, jak i osobach chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat historii polskiego filmu.

Source: Akademia Polskiego Filmu
comments