ŚFZZ czuwa i walczy

ŚFZZ czuwa i walczy
Loading the player ...
Full title: ŚFZZ czuwa i walczy. Sesja Światowej Federacji Związków Zawodowych. Wiec w Politechnice z okazji sesji Światowej Federacji Związków Zawodowych
Release Date: 1951-02-28
Duration: 01:52
Subject Categories: polityka wewnętrzna
overview
About the film

Przywódcy ŚFZZ wchodzą do budynku. Giuseppe Di Vittorio przemawia w sali obrad. Przemawia Wiktor Kłosiewicz. Przemawia Luis Saillant. Przemawia Kuzniecow. Klaszczący delegaci. Wiecu w gmachu Politechniki Warszawskiej. Przemawia L. Saillant. Klaszczący tłum.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Leonard Zajączkowski, Franciszek Fuchs
Subject Number: 1-04
Person: Louis Saillant (przywódca francuskich związkowców), Wiktor Kłosiewicz (przewodniczący CRZZ), Guiseppe Di Vittorio (przewodniczący Światowej Federacji Związków Zawodowych)
Object: Centralna Rada Związków Zawodowych
Event: ŚFZZ czuwa i walczy
Time: 1951
Place: Warszawa
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:01Czołówka: "POLSKA KRONIKA FILMOWA 10/51".
00:00:18:18Napis: "Ś.F.Z.Z. czuwa i walczy", w tle Pałac Radziwiłłowski.
00:00:32:16Przedstawiciele ŚFZZ idą do pałacu.
00:00:44:22Przedstawiciele ŚFZZ podczas obrad.
00:00:51:04Przemawia przewodniczący ŚFZZ Di Vittorio.
00:01:02:02Przemawia Wiktor Kłosiewicz.
00:01:06:19Przemawia Louis Seillant.
00:01:12:05Kuzniecow przemawia w imieniu związkowców radzieckich.
00:01:20:16Zebrani biją brawo.
00:01:31:07Wiec w Politechnice Warszawskiej.
00:01:37:05Z trybuny przemawia członek ŚFZZ.
00:01:44:16Zebrania na wiecu biją brawo.
hide tab
reader text

Rząd Plevena, posłuszny najwyższym rozkazom Waszyngtonu, zabronił na terenie Francji działalności biura Światowej Federacji Związków Zawodowych, potężnej organizacji jednoczącej 78 milionów związkowców. Rząd polski udzielił jej gościny. Do Warszawy przybyli na nadzwyczajną sesję biura wykonawczego najwybitniejsi przywódcy mas pracujących świata. Otwiera obrady przewodniczący Światowej Federacji Di Vittorio. Atak na Federację jest wyrazem przygotowań imperialistów do rozpętania nowej wojny. Musimy pomóc, aby potężny Światowy Ruch Pokoju sparaliżował zakusy podżegaczy wojennych. Serdecznie wita gości przewodniczący CRZZ Wiktor Kłosiewicz. Przemawia sekretarz generalny Federacji, przywódca związkowców francuskich Louis Saillant. W imieniu milionów związkowców radzieckich mówi Kuzniecow, wiceprzewodniczący Federacji. Podczas obrad przybyła na salę delegacja załogi budującej MDM, by pozdrowić przywódców światowego ruchu związkowego. Na wielkim wiecu w Politechnice spotkali się członkowie biura Federacji z warszawskimi robotnikami. Szykany rządu francuskiego to jeszcze jeden objaw panicznego lęku, jaki wśród podżegaczy wojennych budzi siła zjednoczonych mas pracujących. Odpowiedzią milionów będzie wzmocnienie tej siły, spotęgowanie walki o sprawiedliwość społeczną i pokój.

hide tab