Położenie kamienia węgielnego pod PDT

Położenie kamienia węgielnego pod PDT
Loading the player ...
Full title: Położenie kamienia węgielnego pod PDT
Date of Production: 1948
Subject Categories: gospodarka
overview
About the film

Oryginalny opis zawarty w raportach zdjęciowych:
„1. Przemawia nacz. dyr. PDT Kowalewski.
2. Podpisywanie aktu erekcyjnego przez: ministra Minca, generała Spychalskiego, prezydenta m. Tołwińskiego.
3. Min. Minc rozdał premie przodownikom pracy.
4. Zamurowanie aktu przez min. Minca, gen. Spychalskiego, prezydenta Tołwińskiego”.

Person: Kowalewski (dyrektor PDT), Stanisław Tołwiński (prezydent Warszawy), Marian Spychalski (generał), Hilary Minc (minister przemysłu)
Object: Państwowy Dom Towarowy
Event: Położenie kamienia węgielnego pod budowę PDT
Time: 27.11.1948
Place: Warszawa
Sound: brak
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:00:00Plac budowy.
00:00:29:00Przeglądanie planów budowy.
00:00:40:06Podpisanie aktu erekcyjnego.
00:00:45:02Przemowa ministra Hilarego Minca.
00:00:51:02Ogólny widok zebranych.
00:00:59:18Wręczanie premii robotnikom.
00:01:12:09Zamurowanie aktu erekcyjnego.
hide tab