Koncert w Filharmonii Łódzkiej dla delegatów

Koncert w Filharmonii Łódzkiej dla delegatów
Loading the player ...
Full title: Koncert w Filharmonii Łódzkiej dla delegatów na kongres i przodowników pracy
Date of Production: 1948
Subject Categories: kultura i sztuka
overview
About the film

Oryginalny opis zawarty w raportach zdjęciowych:
„W dniu 5 grudnia odbył się koncert w Filharmonii Łódzkiej dla przodowników pracy i delegatów na Kongres Zjednoczeniowy Partii.
Plan ogólny orkiestry, zbliżenie skrzypków, zbliżenie delegatów na kongres”.

Director of Photography: Mieczysław Verocsy
Object: Filharmonia Łódzka
Event: koncert
Time: 1948
Place: Łódź
Sound: brak
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:00:00Plan ogólny klaszczącej publiczności.
00:00:09:16Plan ogólny grającej orkiestry.
00:00:12:22Orkiestra z dyrygentem.
00:00:27:07Przysłuchująca się koncertowi publiczność.
00:01:00:06Zbliżenia klaszczącej publiczności.
00:01:23:00Plan ogólny orkiestry wraz z publicznością.
00:02:02:12Zbliżenie sekcji smyczkowej.
00:02:14:02Plan ogólny orkiestry wraz z publicznością. Zakończenie utworu.
00:03:01:01Klaszcząca i słuchająca publiczność.
hide tab