Miesiąc budowy socjalistycznej Warszawy

Miesiąc budowy socjalistycznej Warszawy
Loading the player ...
Full title: Miesiąc budowy socjalistycznej Warszawy. Odbudowa Warszawy
Release Date: 1951-09-06
Duration: 01:39
Subject Categories: budownictwo
overview
About the film

Nowo wybudowane obiekty w Warszawie. Stare budownictwo. Nowe osiedle na Pradze. Budowa nowych obiektów w Warszawie.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Bossak
Director of Photography: Karol Szczeciński
Subject Number: 4
Event: budowa nowych obiektów w Warszawie
Time: 1951
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Magyar Film
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:20Napis: „Miesiąc budowy socjalistycznej Warszawy”, w tle stawiany budynek.
00:00:13:23Nowo wybudowane budynki w Warszawie.
00:00:23:13Stare budownictwo w Warszawie.
00:00:39:15Niska zabudowa, rudery.
00:00:46:23Nowe osiedle na Pradze.
00:00:56:04Kobieta karmi dziecko na balkonie.
00:01:03:12Nowe budynki w Warszawie.
00:01:17:10Pracownicy budowlani podczas pracy na wieżowcu.
hide tab
reader text

Warszawa drugiego roku sześciolatki – plac gigantycznej budowy. Zacieramy w stolicy nie tylko ślady wojny, ale także ślady dowojennej kapitalistycznej gospodarki. Studzienne, pozbawione słońca podwórka czynszowych kamienic. Karłowate rudery dzielnic robotniczych. Wszystko to musi zniknąć jak najprędzej. A oto nasza socjalistyczna Warszawa. Nowe, jasne domy, radość i słońce, miasto naszych dzieci. Wrzesień jest miesiącem Warszawy. W każdą rocznicę hitlerowskiego najazdu na Polskę stajemy wszyscy do wspólnego wysiłku, pomagając budowniczym zbiórką na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy i pracą naszych rąk. Budujemy nowe szkoły, nowe zakłady przemysłowe, hotele, osiedla mieszkaniowe, parki kultury i wypoczynku. Budujemy stolicę naszej socjalistycznej ojczyzny.

hide tab