Pałac młodzieży

Pałac młodzieży
Loading the player ...
Full title: Pałac młodzieży w Szczecinie
Release Date: 1951-01-17
Duration: 01:44
Subject Categories: dzieci, taniec, nauka i oświata
overview
About the film

Pałac Młodzieży. Młodzież podczas zajęć w pracowniach. Dzieci podczas nauki tańca. Dzieci słuchają bajki.

Director of Photography: Sergiusz Sprudin
Subject Number: 6
Event: młodzież podczas zajęć w Pałacu Młodzieży w Szczecinie
Time: 1951
Place: Szczecin
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:16Napis: „Pałac młodzieży”, w tle budynek Pałac Młodzieży w Szczecinie.
00:00:08:17Młodzież w chodząca do pałacu.
00:00:15:23Młodzież podczas zajęć sekcji przyrodniczej.
00:00:41:07Wykładowca z młodzieżą przy mapie.
00:00:46:22Chłopcy podczas zajęć w dziale technicznym.
00:01:05:07Dziewczynki podczas lekcji tańca.
00:01:25:21Nauczyciel opowiada dzieciom bajki.
hide tab
reader text

W Szczecinie istnieje piękny Pałac Młodzieży wzorowany na najlepszych radzieckich domach pionierów. Tu nauka splata się z rozrywką i rozrywka z nauką. Pogadanka przyrodnicza – różnica temperatur powoduje powstawanie wiatrów. W naturze tak jak nad tym palnikiem. Na mapie radzieckiej dzieci zapoznają się z wielkim stalinowskim planem stworzenia leśnych pasów wiatrochronnych. W doskonale wyposażonych pracowniach i warsztatach pod fachowym kierownictwem można zaspokoić powszechne u chłopców zamiłowanie techniczne. Ileż trudów kosztowało dawniej takiego zapalonego radiotechnika zdobycie najskromniejszych narzędzi – dziś ma tu wszystko do dyspozycji. W dziale artystycznym komplety rytmiki; kto wie, ile talentów zostanie w ten sposób wyłowionych i otoczonych opieką. No, a ci zapomnieli o całym świecie. Czy można się dziwić? Są w sali bajek i opowieści. W Szczecinie powstał dom szczęśliwego dzieciństwa.

hide tab
comment

Udanym importem ze Związku Radzieckiego było założenie w kilku największych miastach tzw. pałaców młodzieży. Od zwykłych domów kultury różniły się bogatym wyposażeniem pracowni, zapleczem do ćwiczeń sportowych oraz liczną i wykwalifikowaną kadrą, prowadzącą zajęcia na wysokim poziomie. Obok szczecińskiego, także pałac w Katowicach stał się wylęgarnią talentów, a o uczestnictwo w rozmaitych sekcjach zainteresowań zabiegano wśród dużej konkurencji. Organizatorem placówek było często Towarzystwo Przyjaciół Dzieci; nastawione na działalność oświatową, ale realizujące z powodzeniem również cele wychowawcze: przygotowujące aktyw dla Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Młodzieży Polskiej oraz kształtujące światopogląd ateistyczny. Co ciekawe, najbardziej znany warszawski Pałac Młodzieży otwarto dopiero w 1955 roku wraz z oddaniem do użytku Pałacu Kultury i Nauki. (MKC)

hide tab