Delegacja radziecka opuściła Polskę

Delegacja radziecka opuściła Polskę
Loading the player ...
Full title: Delegacja radziecka opuściła Polskę. Odjazd Mołotowa i Żukowa
Release Date: 1951-08-01
Duration: 01:13
Subject Categories: polityka zagraniczna
overview
About the film

Mołotow i Żukow idą w otoczeniu członków rządu. Mołotow i Cyrankiewicz przechodzą przed kompanią honorową. Mołotow i Żukow żegnają się z przedstawicielami polskich władz. Mołotow w oknie odjeżdżającego pociągu.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Wiktor Janik, Franciszek Fuchs
Subject Number: 1-2
Person: Wiaczesław Mołotow (rosyjski działacz komunistyczny, polityk radziecki), Gieorgij Żukow (radziecki dowódca wojskowy)
Event: pożegnanie delegacji radzieckiej na dworcu w Warszawie
Time: 1951
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Tyden ve Filmu (TvF), Actualités Françaises
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:22Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 32/51”.
00:00:19:18Napis: „Delegacja radziecka opuściła Polskę”, w tle delegacja radziecka idąca po peronie.
00:00:33:12Mołotow i Cyrankiewicz przed kompanią honorową.
00:00:46:16Mołotow i Żukow żegnają się z delegacją polskich władz.
00:01:02:16Mołotow wchodzi do pociągu.
00:01:08:02Mołotow w oknie odjeżdżającego pociągu.
hide tab
reader text

Radziecka delegacja rządowa, która przybyła do Polski na Święto Odrodzenia, opuściła Warszawę po trzydniowym pobycie. Wicepremiera Związku Radzieckiego Wiaczesława Mołotowa i marszałka Żukowa żegnali na dworcu przedstawiciele najwyższych władz państwowych i delegacje ludności stolicy. Udział wicepremiera Mołotowa i marszałka Żukowa w naszym święcie lipcowym to jeszcze jeden dowód przyjaźni Związku Radzieckiego dla Polski, to jeszcze jedna manifestacja naszego braterskiego sojuszu.

hide tab