I Kongres Nauki Polskiej

I Kongres Nauki Polskiej
Loading the player ...
Full title: I Kongres Nauki Polskiej w Warszawie
Release Date: 1951-07-04
Duration: 02:21
overview
About the film

Napis na budynku: „I Kongres Nauki Polskiej”. Frédéric Joliot-Curie i Józef Cyrankiewicz wchodzą do budynku. Naukowcy w auli. Delegacja Radzieckiej Akademii Nauk. Frédéric i Irène Joliot-Curie. Jan Dembowski przemawia. Józef Cyrankiewicz przemawia. Ludzie zebrani w auli klaszczą.

Supervisor: Helena Lemańska
Director of Photography: Mieczysław Wiesiołek, Wiktor Janik
Subject Number: 1-2
Person: Stefan Żółkiewski (krytyk i historyk literatury, działacz państwowy), Frédéric Joliot-Curie (francuski fizyk, laureat Nagrody Nobla), Jan Bohdan Dembowski (biolog, prezes PAN), Irène Joliot-Curie (francuska fizykochemiczka, laureatka Nagrody Nobla), Józef Cyrankiewicz (premier)
Event: obrady I Kongresu Nauki Polskiej
Time: 1951
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Magyar Film, Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: Filmoteka Narodowa
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:03Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 28/51”.
00:00:16:22Napis: „I Kongres Nauki Polskiej”, w tle emblemat Kongresu Nauki Polskiej.
00:00:25:14Budynek Politechniki Warszawskiej udekorowany flagami, na dachu transparent: „I Kongres Nauki Polskiej”.
00:00:28:19Uczestnicy kongresu wchodzą do budynku.
00:00:45:08Naukowcy siedzący w auli.
00:00:59:20Delegacje naukowców z różnych państw.
00:01:06:13Frédéric i Irène Joliot-Curie.
00:01:18:22Przemawia Jan Dembowski.
00:01:38:08Przemawia Józef Cyrankiewicz.
00:01:54:12Zebrani biją brawo.
00:02:06:04Obrady uczestników kongresu.
hide tab
reader text

Ponad 1600 przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki zebrało się w Warszawie na I Kongresie Nauki Polskiej. W prezydium kongresu zasiedli rektorzy szkół akademickich, laureaci nagród państwowych, najwybitniejsi uczeni i badacze. Na te uroczyste, przełomowe dla polskiej nauki dni przybyła delegacja Radzieckiej Akademii Nauk. Z delegacją francuską przybyli profesorowie Fryderyk i Irena Joliot-Curie. Przyjechali uczeni Chin Ludowych, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, NRD, Anglii, Włoch, Szwecji, Szwajcarii i Austrii. Profesor Jan Dembowski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego, wita uczestników kongresu i gości. Prezydent Bolesław Bierut przesłał gorące pozdrowienia sejmowi polskich uczonych, spadkobiercom wielowiekowego dorobku polskiej myśli badawczej, współbudowniczym Polski Ludowej. W imieniu rządu przemawia premier Cyrankiewicz. „Kontynuując wspaniałe tradycje swych wielkich poprzedników, służąc narodowi i Polsce, a tym samym postępowi ludzkości, nauka polska będzie twórcą wielkości swego narodu” – powiedział premier do reprezentantów polskiej nauki. Historyczny w dziejach nauki polskiej kongres obradował w głębokim zrozumieniu, że nauka jest współtwórczynią nowego życia. Kongres powołał Komisję Organizacyjną Polskiej Akademii Nauk – najwyższej organizacji naukowej w Polsce. Naukowcy polscy zadeklarowali gotowość czynnego uczestnictwa we wspaniałym dziele budownictwa socjalistycznego dla rozkwitu siły i szczęścia ojczyzny.

hide tab