Wystawa filmu francuskiego

Wystawa filmu francuskiego
Loading the player ...
Full title: Wystawa filmu francuskiego. Wystawa z okazji 50-lecia filmu francuskiego
Release Date: 1947-06-18
Duration: 01:51
Subject Categories: targi i wystawy
overview
About the film

Otwarcie wystawy. Publiczność. Przedmioty zgromadzone na wystawie. Publiczność zwiedzająca wystawę.

Director of Photography: Władysław Forbert, Adolf Forbert
Subject Number: 1
Person: Zygmunt Modzelewski (minister spraw zagranicznych), Stefan Dybowski (minister kultury i sztuki)
Object: sala wystawowa
Event: otwarcie wystawy filmu francuskiego
Time: 1947
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Tyden ve Filmu (TvF)
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:16Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 25/47”.
00:00:20:08Napis: „WYSTAWA FILMU francuskiego”, w tle publiczność zwiedzająca wystawę.
00:00:28:00Otwarcie wystawy z udziałem ministrów Dybowskiego i Modzelewskiego.
00:00:34:20Ludzie oglądający wystawę.
00:00:36:20Tablica z napisem: „1895–1905 POCZĄTKI PRZEMYSŁU FILMOWEGO”.
00:00:41:18Grafiki ukazujące rozwój przemysłu filmowego.
00:00:49:08Praksinoskop.
00:00:56:22Rysunki obrazujące ruch.
00:01:06:03Rysunki obrazujące twórczość Georges’a Méliès.
00:01:22:18Fotosy z filmów G. Méliès.
00:01:30:01Fotosy z pierwszego filmu rysunkowego.
00:01:33:16Ludzie zwiedzający wystawę.
00:01:36:22Fotosy dekoracji i charakteryzacji filmowej.
00:01:44:03Ludzie zwiedzający wystawę.
hide tab
reader text

Pierwsza w Polsce wystawa poświęcona filmowi stała się wydarzeniem w życiu kulturalnym stolicy. Otwarcia wystawy, zorganizowanej przez Film Polski oraz Cinémathèque Française, dokonał minister kultury i sztuki Dybowski w obecności ministra Modzelewskiego. Wystawa ukazuje nam rozwój filmu francuskiego na przestrzeni 50 lat jego istnienia.
A oto geneza wynalazku braci Lumière, tak zwany praksinoskop ożywiający ręczne malowanki. Jest to dzieło genialnego rzemieślnika Reynaud, twórcy późniejszego teatru optycznego.
Studia nad ciągłością ruchu przeprowadzone przez fizjologa Mareya.
Operator filmowy sprzed lat 50 miał sporo do dźwignia.
Jeden z fragmentów wystawy poświęcony jest w całości Jerzemu Méliès, który uchodzi za ojca francuskiej sztuki filmowej. Naszych dziadków zachwycały frywolne krótkometrażówki w rodzaju „Kąpieli paryżanki”.
Pierwszy w świecie film rysunkowy. Twórcą jego był Émile Cohl. W ten sposób etap po etapie ukazuje wystawa historię kina francuskiego. Równolegle z trwaniem wystawy odbywały się pokazy najcenniejszych filmów francuskich. Zarówno wystawa, jak i pokazy dowodzą, że Francja pozostaje nadal jednym z najważniejszych ośrodków sztuki filmowej.

hide tab