Przyjaźń, przykład, pomoc

Przyjaźń, przykład, pomoc
Loading the player ...
Full title: Przyjaźń, przykład, pomoc
Release Date: 1950-06-11
Duration: 01:07
Subject Categories: polityka zagraniczna
overview
About the film

Pociąg wjeżdżający na peron. Przemówienie ministra Minca. Tłum wita oklaskami idącą peronem delegację.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Bossak
Director of Photography: Franciszek Fuchs
Subject Number: 1
Person: Hilary Minc (wicepremier)
Event: powrót delegacji polskiej ze Związku Radzieckiego
Time: 1950
Place: Warszawa
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), NRD, Magyar Film
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:22Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 29/50”.
00:00:19:00Napis: „Przyjaźń Przykład Pomoc”, w tle pociąg wjeżdżający na peron.
00:00:29:09Hilary Minc wychodzi z pociągu.
00:00:33:15Wicepremier wita się z delegacją oczekującą na peronie.
00:00:40:20Hilary Minc przemawia do zebranych na peronie.
00:00:59:09Zebrani na peronie biją brawo.
00:01:02:12Minc i członkowie delegacji idą przez peron wśród klaszczących tłumów.
hide tab
reader text

Ludność Warszawy uroczyście przywitała powracającą z Moskwy delegację rządową, która podpisała nowe, doniosłe porozumienie gospodarcze między Polską a Związkiem Radzieckim. Przewodniczący delegacji, wicepremier Minc oświadczył: „Umowy podpisane w Moskwie oznaczają, że dzięki braterskiej pomocy ZSRR szybkie uprzemysłowienie Polski jest zagwarantowane. Dają nam one do ręki potężną broń, by wykuć z Polski niezwyciężoną fortecę socjalizmu i mocne ogniwo antyimperialistyczne. Naprzód więc do realizacji planu sześcioletniego. Przyjaźń, przykład i pomoc ZSRR to źródło naszych zwycięstw”.

hide tab