Apel Wiktora Markiewki

Apel Wiktora Markiewki
Loading the player ...
Full title: Apel Wiktora Markiewki. Górnik Markiewka. Górnicy wałbrzyscy odpowiadają na apel Markiewki
Release Date: 1950-02-15
Duration: 02:27
Subject Categories: gospodarka
overview
About the film

Górnik Markiewka podczas pracy w kopalni. Apel Wiktora Markiewki. Górnik Stanisław Magiera wyjaśnia sposób wyrębu chodnika.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Michał Łucki
Director of Photography: Jerzy Pyrkosz
Subject Number: 1-2
Person: Stanisław Magiera (górnik, przodownik pracy), Wiktor Markiewka (górnik kopalni „Polska”)
Event: górnik Markiewka zwraca się z apelam do górników
Time: 1950
Place: Świętochłowice
Foreign Exchange: Bułgaria, Nowosti Dnia (Now. D.)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:02:14Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 8/50”.
00:00:21:04Napis: „Apel Wiktora Markiewki”, w tle kopalnia „Polska”.
00:00:27:01Górnik Wiktor Markiewka w czasie pracy w kopalni.
00:00:41:14Górnik zakłada ładunki wybuchowe w ścianie węgla.
00:01:15:00Górnicy ładują węgiel na taśmociąg.
00:01:24:12Na zebraniu Wiktor Markiewka apeluje do górników.
00:01:50:02Zebrani w sali biją brawo.
00:01:58:18Narada przodujących górników Dolnego Śląska.
00:02:09:02Górnik Magiera wyjaśnia górnikom sposób wyrębu chodnika.
00:02:22:22Zebrani w sali biją brawo.
hide tab
reader text

Kopalnia „Polska”. Tu pracuje Wiktor Markiewka, przodujący górnik Śląska. 410% normy, tyle przeciętnie osiąga Markiewka. Tajemnica jego sukcesu to przede wszystkim umiejętne i oszczędne wiercenie dziur odstrzałowych. Od Wiktora Markiewki wiele można się nauczyć. 32 lata przepracował w kopalni, zawsze na dole. Gotowe. Teraz ładuje urobek razem ze swoim ładowaczem. Przyspiesza to znacznie pracę.
Na zebraniu górników Markiewka wystąpił z apelem: „Ja, Wiktor Markiewka, jeden z dziewięciu synów górnika Pawła, w zrozumieniu wielkich zadań, jakie czekają nas przy wykonaniu planu sześcioletniego, w dążeniu do socjalizmu i dobrobytu zobowiązuję się w ciągu trzech miesięcy wspólnie z moim ładowaczem wydobyć 1620 ton węgla, zamiast przewidzianych normą 540 ton. Równocześnie wzywam wszystkich górników do pójścia w moje ślady”.
Na naradzie przodujących górników Dolnego Śląska Stanisław Magiera wyjaśnia swój sposób wyrębu chodnika. W odpowiedzi na apel Markiewki Magiera i inni górnicy podjęli długofalowe zobowiązania produkcyjne. Na progu planu sześcioletniego robotnicy polscy postanawiają: „O zwycięstwa produkcyjne walczyć będziemy nie dorywczymi zrywami, lecz codzienną pracą”.

hide tab