Protestujemy!

Protestujemy!
Loading the player ...
Full title: Protestujemy! Gazety. Wiec protestatycjny w Warszawie przeciwko terrorowi wobec Polaków we Francji. Górnicy Wałbrzycha protestują przeciwko prześladowaniu Polaków we Francji. Eclair – zamach na ambasadę RP w Paryżu.
Release Date: 1950-01-18
Duration: 01:54
Subject Categories: wydarzenia polskie, społeczeństwo
overview
About the film

Tytuły w gazetach. Zamach na ambasadę polską w Paryżu. Tytuły w gazetach francuskich. Wiec protestacyjny w Warszawie. Wiec protestacyjny w Wałbrzychu.

Supervisor: Helena Lemańska
Written by: Jerzy Bossak
Subject Number: 1-4
Event: wiece protestacyjne w Warszawie i Wałbrzychu przeciwko polityce francuskiej wobec Polonii
Time: 1950
Place: Wałbrzych, Warszawa
Foreign Exchange: Nowosti Dnia (Now. D.), Tyden ve Filmu (TvF)
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:03:04Czołówka: „POLSKA KRONIKA FILMOWA 4/50”.
00:00:22:00Napis: „Protestujemy”, w tle gazety z tytułami o prześladowaniach Polaków we Francji.
00:00:34:09Tablica z napisem: „Kancelaria Ambasady Polskiej”.
00:00:36:18Zniszczenia po zamachu na ambasadę Polską w Paryżu.
00:00:45:06Tytuły w gazetach francuskich.
00:00:57:06Wiec protestacyjny w sali teatru Roma w Warszawie.
00:01:01:04Uczestnicy wiecu.
00:01:15:18Wystąpienie przedstawicielki społeczeństwa francuskiego, pani Solange Gaillaux.
00:01:24:00Wiec w Wałbrzychu.
00:01:28:10Wystąpienie Aleksandra Gibowskiego na wiecu.
00:01:39:09Zebrani na wiecu.
hide tab
reader text

Przez cały kraj płynie fala protestów przeciwko reakcyjnej, prowokacyjnej, antypolskiej polityce reakcyjnych władz francuskich. Zamach bombowy na ambasadę polską w Paryżu był jeszcze jednym ogniwem w łańcuchu zbrodni, prowokacji skierowanych przeciwko Polsce Ludowej i organizacjom demokratycznym Polonii francuskiej.
Postępowe koła społeczeństwa francuskiego solidaryzują się ze stanowiskiem rządu polskiego, domagając się zaprzestania wysiedleń i aresztowań oraz ujawnienia sprawców zbrodniczego zamachu. Ludność stolicy gorąco zaprotestowała przeciwko polityce reakcji francuskiej, która prześladuje Polaków za to tylko, że w szeregach ruchu oporu walczyli o wolność Francji, a dziś wespół z narodem francuskim walczą o pokój. Manifestacyjnie oklaskiwano wystąpienia obywatelki francuskiej pani Solange Gaillaux, która w imieniu francuskiego społeczeństwa potępiła terrorystyczną antypolską akcję Mocha.
W Wałbrzychu, który jest największym skupieniem górników, reemigrantów z Francji, zebrani ze wzruszeniem wysłuchali opowiadania Aleksandra Gibowskiego. Mówca w prostych słowach opisał prześladowania i represje, jakim poddana została jego rodzina przy wysiedlaniu.
Polska klasa robotnicza, protestując przeciwko polityce Mocha i jego anglosaskich mocodawców, przesyła równocześnie pozdrowienia francuskiej klasie robotniczej, jej wodzom Thorezowi i Cachinowi.

hide tab