Anglia. Import zboża z ZSRR

Anglia. Import zboża z ZSRR
Loading the player ...
Full title: Anglia. Import zboża z ZSRR
Release Date: 1948-03-04
Subject Categories: gospodarka
overview
About the film

Rozładunek zboża.

Subject Number: 9
Object: statek transportowy "Baku"
Event: przekazanie zboża z ZSRR do Anglii
Time: 1948
Place: Anglia
Foreign Exchange: Gaumont British
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:08Plansza: "Z CAŁEGO ŚWIATA".
00:00:07:13Napis: "Anglia". Statek "Baku".
00:00:17:05Rozładunek zboża.
00:00:42:22Widok statku przez koło ratunkowe, na którym widnieje napis: "Baku. Odessa".
hide tab
reader text

Do doków londyńskich zawinął radziecki statek transportowy „Baku” z ładunkiem kukurydzy, owsa i jęczmienia. Jest to pierwsza dostawa zboża wynikająca z zawartej niedawno anglo-radzieckiej umowy handlowej. Anglia, jak wiadomo, nie opływa w dostatki. Pomoc zagraniczna ulży ciężkiej sytuacji aprowizacyjnej.
Nie bacząc na skomplikowaną sytuację międzynarodową, Związek Radziecki wypełnia zobowiązania wypływające z podpisanych przez siebie umów gospodarczych i politycznych.

hide tab