Wikary z Wilkołazu

Wikary z Wilkołazu
Loading the player ...
Full title: Wikary z Wilkołazu
Release Date: 1949-08-24
overview
About the film

Wystawa pamiątek i starych dokumentów po księdzu-rewolucjoniście.

Supervisor: Olga Borzechowa
Director of Photography: Mieczysław Verocsy
Subject Number: 3
Person: Piotr Ściegienny (ksiądz katolicki, polski działacz niepodległościowy i przywódca chłopski)
Time: 1949
Place: Kielce
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:00Napis: "Wikary z WILKOŁAZU".
00:00:06:12Obraz przedstawiający Piotra Ściegiennego.
00:00:17:13Wystawa pamiątek po Piotrze Ściegiennym.
00:00:57:18Kobiety w tradycyjnych wiejskich strojach.
hide tab
reader text

Piotr Ściegienny urodził się w roku 1800 we wsi Bilcza, powiatu Kieleckiego jako syn pańszczyźnianego chłopa. Oto dokumenty ilustrujące rewolucyjną działalność wikarego ze wsi Wilkołazy na Lubelszczyźnie. Nazwisko księdza Ściegiennego przeszło do historii w związku ze spiskiem chłopskim, którego celem była walka przeciwko pańszczyźnie o wyzwolenie gospodarcze i narodowe ludu polskiego. W związku z setną rocznicą wiosny ludów, otwarto w Kielcach wystawę poświęconą księdzu Ściegiennemu. Dokumenty z czasów spisku oraz rękopisy Ściegiennego świadczą o tym, że skromny wikary z Wilkołazu był nie tylko wiernym synem ludu, ale i jego nauczycielem, krzewiącym hasła rewolucji społecznej. Lud polski czci w Piotrze Ściegiennym jednego ze swych wielkich synów, którego myśli i czyny były zapowiedzią zwycięstwa idei socjalistycznych.

hide tab