Lokomotywy dla Polski

Lokomotywy dla Polski
Loading the player ...
Full title: Lokomotywy dla Polski. Wyładunek dostarczonych przez UNRRA lokomotyw w porcie w Gdyni
Release Date: 1946-10-17
overview
About the film

Lokomotywa przenoszona przez dźwig. Dźwig pływający. Robotnicy ustawiają lokomotywę. Kolejna lokomotywa przenoszona przez dźwig. Mężczyzna steruje dźwigiem. Ustawianie lokomotywy na szynach. Napis: "UNRRA" na parowozie. Lokomotywa odjeżdża.

Director of Photography: Sergiusz Sprudin
Subject Number: 2
Object: lokomotywy, dźwig pływający
Event: wyładowywanie lokomotyw
Time: 1946-10
Place: Gdynia
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:21Napis: "Lokomotywy dla Polski".
00:00:04:06Port. Dźwig przenosi parowóz ponad statkiem, na brzeg.
00:00:09:06Lokomotywa w powietrzu. Stawianie jej na szynach.
00:00:14:20Dźwig pływający przenosi lokomotywę.
00:00:22:13Ustawianie parowozu na szynach (koła na szynach).
00:00:31:00Następny parowóz w powietrzu.
00:00:34:00Lokomotywa opada na szyny.
00:00:40:18Mężczyzna w kabinie steruje dźwigiem pływającym.
00:00:44:08Ustawianie lokomotywy na szynach.
00:00:47:03Napis: "UNRRA" na parowozie.
00:00:49:18Lokomotywa w ruchu.
hide tab
reader text

Polska otrzymała ostatnio w ramach dostaw UNRRA 11 lokomotyw. Wyładowanie olbrzymiego ciężaru i ustawienie go na szynach dokonane zostało przy pomocy specjalnego dźwigu pływającego. Żaden inny dźwig nie byłby w stanie unieść tych kolosów. Nowe lokomotywy powiększą nasz tabor kolejowy, uzupełniany ostatnio w szybkim tempie przez krajowe wytwórnie parowozów i wagonów.

hide tab
comment

UNRRA - United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Administracja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy) - organizacja utworzona przez Narody Zjednoczone w 1943 r. w Waszyngtonie z inicjatywy USA, Wielkiej Brytanii, ZSRR i Chin w celu udzielenia pomocy obszarom wyzwolonym w Europie oraz Azji po zakończeniu II wojny światowej. Ok 70% świadczeń na rzecz UNRRA, pochodziło z USA. Największymi odbiorcami były: Chiny, Polska, Włochy, Jugosławia.

hide tab