Sprawdzanie list wyborczych

Sprawdzanie list wyborczych
Loading the player ...
Full title: Sprawdzanie list wyborczych
Release Date: 1946-12-31
Tags: wybory
overview
About the film

Sprawdzanie list we wsi Dąbrowa Biskupia koło Inowrocławia. Portrety mieszkańców: Wawrzyniec Kaczmarek, Franciszka Zamiarowa.

Director of Photography: Olgierd Samucewicz
Subject Number: 4
Person: Wawrzyniec Kaczmarek (najstarszy wyborca okręgu), Wacław Sawicki (kierownik szkoły powszechnej), Franciszka Zamiarowa (wdowa)
Object: komisja wyborcza
Event: prezentacja kandydatów, sprawdzanie list wyborczych
Time: 1947
Place: Otwock, Dąbrowa Biskupia, Ruda Śląska
Rights: WFDIF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:01:16Sprawdzanie list wyborczych.
00:00:05:07Mieszkańcy Dąbrowy Biskupiej w lokalu wyborczym.
00:00:07:15Starszy mężczyzna przy sprawdzaniu listy wyborczej.
00:00:17:16Kobiety sprawdzają się na liście wyborczej.
00:00:39:18Mężczyzna sprawdzający się na liście wyborczej.
hide tab
reader text

A oto sprawdzanie list we wsi Dąbrowa Biskupia koło Inowrocławia. Wszyscy mieszkańcy zjawili się tłumnie w lokalu wyborczym. Najstarszym wyborcą będzie osiemdziesięcioletni Wawrzyniec Kaczmarek. Franciszka Zamiarowa jest wdową po gospodarzu zamordowanym przez Niemców za działalność patriotyczną. W dniu 19 stycznia głosować będzie za Polską Ludową, za granicami na Odrze i Nysie, za narodowym planem gospodarczym, który niesie nam dobrobyt i potęgę. Przewodniczącym komisji w Dąbrowie Biskupiej jest kierownik jednej z okolicznych szkół powszechnych - Wacław Sawicki. Nowy Sejm Ustawodawczy będzie przede wszystkim reprezentacją świata pracy.

hide tab
comment

Prezentując z imienia i nazwiska przedstawicieli różnych zawodów i grup społecznych, kronika stwarzała wrażenie pełnego i powszechnego poparcia dla polityki władz. Zazwyczaj pokazywany był robotnik i rolnik, ktoś ze średniego szczebla aktywu partyjnego oraz przedstawiciel świata kultury. Model taki, stanowiący jeden z elementów propagandowej kampanii, realizowany był przez wiele kolejnych lat.
Przed wyborami do Sejmu PKF prezentuje przekrojowy materiał z różnych części kraju, przedstawiając sylwetki delegatów, o których komentator mówi zdecydowanie: „dają oni gwarancję, że Sejm będzie stać na straży interesów narodu i państwa”. Tymczasem wspomniany w kronice Blok Demokratyczny (tworzony głównie przez Polską Partię Robotniczą i Polską Partię Socjalistyczną) prowadzi bezpardonową walkę, zmierzającą do całkowitego wyeliminowania będącego w opozycji Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tłumne sprawdzanie list wyborczych we wsi pod Inowrocławiem odbywa się w tym samym czasie, w którym komuniści masowo aresztują działaczy PSL.
Wybory w dniu 19 stycznia zostaną w całości sfałszowane. (MKC)

hide tab