Wysiedlenie Niemców

Wysiedlenie Niemców
Loading the player ...
Full title: Wysiedlenie Niemców z terenów Ziem Zachodnich
Release Date: 1946-07-24
Subject Categories: historia
overview
About the film

Wysiedlenie Niemców z terenów Ziem Zachodnich.

Director of Photography: Henryk Makarewicz
Subject Number: 5
Event: wysiedlenie Niemców z terenów Ziem Zachodnich
Time: 1946-07
Place: Ziemie Zachodnie
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:01Niemcy zgromadzeni przed pociągiem.
00:00:03:09Wagon z napisem: "Kuchnia". Niemcy otrzymują posiłek.
00:00:09:06Rozdawanie chleba. Widoczny napis na wagonie: "POLSKI CZERWONY KRZYŻ".
00:00:11:14Rozdawanie zupy. Kobieta podaje wiadro.
00:00:14:18Napis na wagonie: "POLSKI CZERWONY KRZYŻ. OKRĘG ŁÓDZKI".
00:00:16:18Siostry zajmują się niemowlętami.
00:00:20:02Niemowlę i dwie siostry.
00:00:24:15Siostry pomagają starcom wchodzić do pociągu.
00:00:30:18Kobieta wchodząca do wagonu i siostra.
00:00:34:20Tabliczka z napisem: "MISJA BRYTYJSKA".
00:00:36:12Anglicy przejmują transport.
00:00:39:21Sprawdzanie dokumentów.
00:00:43:06Mężczyzna sprawdza dokumenty.
00:00:46:12Niemcy odjeżdżają z zadowoleniem.
00:00:51:14Odjeżdżający pociąg.
00:00:59:13Wagon Polskiego Czerwonego Krzyża.
00:01:01:08Dworzec i odjeżdżający pociąg.
hide tab
reader text

Niemcy opuszczają Ziemie Zachodnie, ustępując miejsca polskim osadnikom ze zrujnowanych terenów centralnych i ze Wschodu. Wbrew kłamstwom szerzonym przez propagandę niemiecką i jej zachodnioeuropejskich przyjaciół, wysiedlamy ich w sposób zgodny z międzynarodowymi zobowiązaniami, dajemy żywność na drogę i pomoc sanitarną. Nie kierujemy się uczuciem zemsty, jakkolwiek uczucie to byłoby aż nadto zrozumiałe w obliczu krzywd, jakich doznaliśmy nie tylko ze strony gestapo, ale i ze strony cywilnej ludności niemieckiej.
Przekonała się o tym najlepiej Misja Brytyjska, która przyjmuje wysiedleńców, skierowanych do angielskiej strefy okupacyjnej.
Popatrzcie na tych nieszczęśliwców torturowanych przez okrutnych Polaków...
Około miliona Niemców opuściło już granicę Rzeczypospolitej. Miejsce ich zajmie polski chłop i polski robotnik, ludzie twardej pracy i nieugiętego charakteru, którzy z Ziem Zachodnich uczynią trwałą opokę polskości.

hide tab