Rząd Tymczasowy w Lublinie

Rząd Tymczasowy w Lublinie
Loading the player ...
Full title: Utworzenie Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie - wiec ludności na placu Litewskim
Release Date: 1945-01-10
Subject Categories: wydarzenia polskie
overview
About the film

Utworzenie Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie - wiec ludności na placu Litewskim.

Supervisor: Jerzy Bossak
Director of Photography: Henryk Makarewicz
Subject Number: 6
Object: transparenty, ulice Lublina
Event: utworzenie Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie
Time: 1945
Place: Lublin
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Sequence description
00:00:00:01Plansza: "UTWORZENIE RZĄDU TYMCZASOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ".
00:00:07:07Tłumy ludzi z transparentami: "ŻĄDAMY PRZEKSZTAŁCENIA P.K.W.N. [!] NA TYMCZASOWY RZĄD NARODOWY, "NIECH ŻYJE TYMCZASOWY RZĄD NARODOWY".
00:00:22:18Idący tłum ludzi z transparentami.
00:00:30:18Zebrane tłumy ludzi.
00:01:02:09Przemawia Władysław Gomułka.
00:01:07:06Przemawiający mężczyzna.
00:01:10:04Słuchający tłum ludzi.
00:01:13:00Przemawiający mężczyzna.
00:01:15:20Ludzie bijący brawo.
00:01:25:14Zebrani na trybunie biją brawo.
00:01:28:16Rusza pochód z transparentami.
00:01:34:12Idą manifestujące tłumy.
00:01:41:04Zebrani na trybunie.
00:01:44:12Idące tłumy z transparentami.
hide tab
reader text

15 tysięcy ludzi demonstrowało w Lublinie na rzecz przekształcenia Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w Tymczasowy Rząd Rzeczypospolitej. Przedstawiciele partii politycznych i organizacji społecznych podsumowali w przemówieniach wyniki czteromiesięcznej pracy Komitetu, który nie tylko odbudował polską władzę państwową na terenie wyzwolonym, nie tylko wskrzesił polską siłę zbrojną i polskie szkolnictwo, ale urzeczywistnił odwieczne marzenia mas chłopskich przez wprowadzenie w życie demokratycznej reformy rolnej. Naród czuje się gospodarzem kraju, żąda, by w jego imieniu występował na arenie międzynarodowej rząd, który zapewniłby nam przyjaźń ze Związkiem Radzieckim i sprzymierzonymi państwami Zachodu, rząd, który potrafi zdobyć dla Polski Prusy Wschodnie i oprzeć nasze granice na Odrze i Nissie (Nysie). Podobne manifestacje miały miejsce we wszystkich miastach i osiedlach wyzwolonego obszaru Rzeczypospolitej.

hide tab
comment

Głównym celem utworzonej w Lublinie kroniki było utrwalanie nowej politycznej rzeczywistości. Wydanie 2/45, niepodzielone jeszcze – jak to będzie w okresie późniejszym – na oddzielne tematy, zestawia ze sobą wydarzenia o różnym ciężarze gatunkowym. Obok scen rodzajowych, kierujących uwagę widza ku świętom Bożego Narodzenia, pojawiają się zagadnienia polityczne. Komentarz podkreśla zasługi armii radzieckiej. Montażysta stosuje prosty chwyt, polegający na przemycaniu ideologicznego przekazu w momentach koncentracji widzów na zupełnie odmiennych treściach, takich jak np. kupowanie gwiazdkowych drzewek. Metoda zaskoczenia sprawdzać się będzie w następnych latach wielokrotnie, będzie prawdziwym orężem w rękach autorów PKF. Podobną techniką było wyłapywanie obiektywem „właściwych” transparentów i haseł, pojawiających się podczas różnego rodzaju masowych zgromadzeń. Już w roku 1945 widzowie kroniki mogli z ekranu przeczytać slogany o londyńskiej reakcji.
Zarejestrowane oklaski, będące zapewne wyrazem autentycznej radości z powodu wyzwolenia, zakończenia wojny i reformy rolnej, sugestywnie podkreślają poparcie dla przyjaźni Polsko-Radzieckiej oraz dla nowych granic zachodnich. (MKC)

hide tab