Couve de Murville w Polsce

Couve de Murville w Polsce
Loading the player ...
Full title: Couve de Murville w Polsce. Wizyta Couve de Murville'a
Release Date: 1966-05-20
Date of Production: 1966-05-18-20
Subject Categories: polityka, wydarzenia
overview
About the film

Powitanie ministra spraw zagranicznych Francji na lotnisku. Rozmowy w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Spotkanie z premierem Cyrankiewiczem. Wilanów - zwiedzanie pałacu. Audiencja u Edwarda Ochaba. Couve de Murville u Władysława Gomułki. Podpisanie umów.

Written by: Jerzy Kasprzycki
Director of Photography: Ryszard Golc
Sound Effects: Ryszard Sulewski
Subject Number: 2
Person: Maurice Couve de Murville (francuski polityk, minister spraw zagranicznych Francji), Adam Rapacki (polski polityk, minister spraw zagranicznych), Władysław Gomułka (polski polityk, działacz komunistyczny, I sekretarz KC PZPR), Edward Ochab (polski polityk, przewodniczący Rady Państwa PRL), Józef Cyrankiewicz (polski polityk, premier PRL), Lucjan Motyka (polski polityk, minister kultury i sztuki)
Object: Pałac w Wilanowie, Pałacyk Przeździeckich (siedziba MSZ), gmach Komitetu Centralnego PZPR, Urząd Rady Ministrów, Belweder, lotnisko Okęcie
Event: wizyta ministra spraw zagranicznych Francji Maurice'a Couve de Murville'a w Polsce
Time: 1966
Place: Warszawa, Wilanów
Rights: WFDiF
Sound: mono
Sequence description
00:00:00:00Napis: „Couve de Murville w Polsce”. W tle witający się politycy.
00:00:03:17Powitanie na lotnisku ministra Maurice'a Couve de Murville'a przez ministra Adama Rapackiego.
00:00:09:17Delegacja francuska na spotkaniu w siedzibie MSZ.
00:00:16:03Minister Couve de Murville u premiera Józefa Cyrankiewicza.
00:00:23:18Francuski polityk w towarzystwie ministra Lucjana Motyki zwiedza pałac w Wilanowie.
00:00:38:16Spotkanie u przewodniczącego Rady Państwa Edwarda Ochaba.
00:00:51:08Minister Couve de Murville u Władysława Gomułki.
00:00:59:15Ministrowie Couve de Murville i Rapacki w trakcie podpisywania umów.
hide tab
reader text

Następny krok naprzód w rozwoju tych przyjaznych kontaktów: wizyta w Polsce francuskiego ministra spraw zagranicznych Maurice Couve de Murville'a. W gmachu MSZ - rozmowy polityczne z ministrem Rapackim. Wizyta u premiera Cyrankiewicza, z którym miał już okazję poznać się w Paryżu. Wycieczka do Wilanowa, gdzie francuskiemu gościowi towarzyszy minister Motyka. I tutaj znaleźć można liczne dowody wielowiekowej tradycji związków politycznych i kulturalnych między naszymi krajami. Minister Couve de Murville przyjęty został na audiencji prywatnej przez przewodniczącego Rady Państwa Edwarda Ochaba. Spotkanie o ważkiej wymowie politycznej z I sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR Władysławem Gomułką. Wymiana poglądów na sprawy międzynarodowe, zwłaszcza problem niemiecki, a potem podpisanie umów o współpracy kulturalnej i naukowo-technicznej. Wizyta owocna dla obu stron i odbijająca się głośnym echem w całej Europie.

hide tab