Fidel Castro w ZSRR

Fidel Castro w ZSRR
Loading the player ...
Full title: Wizyta Fidela Castro
Release Date: 1963-05-31
Date of Production: 1963
Duration: 0:00:52
Subject Categories: wydarzenia, polityka
overview
About the film

Fidel Castro przejeżdża ulicami Leningradu. Wiec na stadionie w Moskwie. Fidel Castro i Nikita Chruszczow. Fidel Castro na Kremlu.

Written by: Jerzy Kasprzycki
Sound Effects: Marek Lusztig
Subject Number: 2
Person: Fidel Castro (kubański polityk), Nikita Chruszczow (radziecki polityk, działacz partyjny i państwowy)
Object: Kreml, Stadion na Łużnikach w Moskwie
Event: wizyta Fidela Castro w Związku Radzieckim
Time: 1963
Place: Leningrad, Moskwa
Foreign Exchange: Wytwórnia Filmowa, ZSRR
Rights: WFDiF
Sound: mono
Frame Size: 4:3
Colour system: czarno-biały
Sequence description
00:00:00:15Napis: „Fidel Castro w ZSRR”. W tle przywódca kubański jedzie odkrytym pojazdem.
00:00:03:04Tłumy witające Fidela Castro na drodze jego przejazdu.
00:00:14:09Stadion na Łużnikach wypełniony ludźmi.
00:00:19:00Nikita Chruszczow i Fidel Castro trzymają się za ręce.
00:00:24:11Przemówienie Chruszczowa.
00:00:28:01Przemawia Fidel Castro.
00:00:37:09Fidel Castro na Kremlu. Castro podczas ceremonii przyznawania mu tytułu Bohatera Związku Radzieckiego Gratulacje dla Castro. Nikita Chruszczow i Fidel Castro.
hide tab
reader text

Niezwykła podróż po Związku Radzieckim Fidela Castro. Odwiedziny w Leningradzie. I tutaj entuzjastyczne powitanie, dowód uczuć braterstwa, jakie naród radziecki żywi wobec rewolucyjnej Kuby. Moskwa, stadion w Łużnikach, 125 tysięcy mieszkańców stolicy na wiecu przyjaźni. Manifestacja jedności celów i współpracy Kuby i Związku Radzieckiego. Premier Chruszczow mówi o umocnieniu wspólnoty socjalistycznej i światowego ruchu komunistycznego. Przemówienie Fidela Castro jak zawsze pełne temperamentu i patosu, porywające słuchaczy. Na Kremlu uroczystość przyznania tytułu Bohatera Związku Radzieckiego. Najwyższe wyróżnienie dla wodza rewolucji kubańskiej. Wizyta Fidela Castro była doniosłym wydarzeniem politycznym, symbolem przeobrażeń społecznych i zmiany układu sił we współczesnym świecie.

hide tab